moveupcloud_contacts About Us

MoveupCloud ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการ Cloud Server, Virtual Private Server (VPS), Dedicated Server, Cloud Storage และ Web Hosting คุณภาพสูง อีกทั้ง ยังรับให้คำปรึกษาในการติดตั้งระบบ Server, Storage, Network และ Private Cloud สำหรับองค์กรต่างๆ ให้บริการด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ ที่เคยผ่านการให้บริการลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการออกแบบติดตั้ง Server, Storage, Network และ Private Cloud ที่ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานราชการและเอกชนชั้นนำต่างๆ ในเมืองประเทศไทย อาทิเช่น การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม, กรมทางหลวง, บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน), บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน), สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, กองบังคับการตำรวจจราจร, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การประปาส่วนภูมิภาค, ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 เป็นต้น

Certificate

Microsoft : MCSA, MCITP, MCP, MCTS
AWS : SAA
Cisco : CCNA
VMware : VCP, VTSP
Palo Alto : ACE
Arcserve : arcserve Unified Data Protection Technical Associate

moveupcloud_myVirtualCard


Contact

ฝ่ายขาย
ฝ่ายเทคนิค
ที่อยู่

300/118 Prachauthit Road, Huai Khwang, Huaikhwang, Bangkok 10310