การ Copy ข้อมูลผ่าน Remote Desktop Connection

 

  • ก่อนที่จะเข้าสู่ระบบ Windows Server ให้คลิกที่ปุ่ม Options

 

  • คลิกที่แท็บ Local Resources จากนั้นคลิกที่ปุ่ม More…

 

  • เลือก Drive ที่เราต้องการเชื่อมต่อไปบน Windows Server จากนั้นคลิกปุ่ม OK

 

  • จะมีหน้าจอปรากฏให้ยืนยันการเชื่อมต่อ ให้คลิกที่ปุ่ม Connect

 

  • จะปรากฏหน้าจอให้กรอกข้อมูล Username, Password เข้าใช้งาน จากนั้นคลิกปุ่ม OK

 

  • เราก็จะเข้าสู่ Windows Server เมื่อเปิดโปรแกรม Explorer จะสังเกตว่ามี Drive ที่เราเลือกไว้ จะปรากฏอยู่บน Windows Server และเราสามารถ คัดลอกไฟล์จาก Drive นี้มาใช้บน Windows Server ได้ทันที