วิธีปิดอัพเดท (Windows Update) Windows 10

  • กดปุ่ม windows + R จะเปิดหน้า Run box แล้วก็ให้ใส่ “gpedit.msc” ตามด้วยกดปุ่ม Enter

 

  • เปิดไปที่ Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows Update
  • ให้ดับเบิลคลิก Configure Automatic Updates

 

  • เมื่อเปิดหน้าต่างขึ้นมาก็ให้เลือกตั้งค่าเป็น Enabled
  • กำหนดค่าให้เป็น 2 – “Notify for download and notify for install”

  • แล้วก็คลิกปุ่ม Apply และตามด้วย Ok
  • ปิดหน้าต่างทั้งหมดแล้ว Restart เครื่องคอม