Forex คืออะไร

Foreign Exchange Market หรือ FOREX เป็นตลาดการแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก รวมไปถึงสินทรัพย์อื่นๆ มากมายที่ตลาด Forex รองรับการแลกเปลี่ยน อาทิเช่น Oil (น้ำมัน) ,Gold (ทองคำ) ,Silver (แร่เงิน) ,สกุลเงินดิจิตอล (Bitcoin) ,อสังหาริมทรัพท์ และรายชื่อหุ้นต่างๆ ซึ่งมีสินค้าอยู่มากมายที่ให้เราเลือกลงทุนได้
จุดเริ่มต้นของตลาด Forex เริ่มเมื่อในปี 2516  ( ค.ศ. 1973 ) ได้มีการยกเลิกระบบ Bretton Woods ของสหรัฐ ฯ ( Bretton Woods คือใช้อัตราแลกเปลี่ยน แบบคงที่ 29 ประเทศ มีสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก) จึงทำให้ทุกสกุลเงินหลักมีอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว (มูลค่าของเงินประเทศนั้นๆ ผันผวนตามเศรษฐกิจ) ทำให้นักลงทุนต่างๆเข้าไปทำการซื้อ – ขาย เพื่อเก็งกำไรจำนวนมากแต่นั้นเฉพาะกลุ่มคนที่มีเงินก้อนมหาศาลเท่านั้นที่จะเทรดได้
ปัจจุบันมีโบรกเกอร์มากมายที่ให้บริการเป็นตัวกลางระหว่างนักเทรดกับตลาด Forex ได้พัฒนาระบบให้เทรด ในรูปแบบ “ออนไลน์” ซึ่งเปิดโอกาสให้เราได้รู้จัก Forex และ มีโอกาสสร้างกำไรจาก Forex ได้ 24 ชั่วโมง

Forex เทรดยังไง ?

ขอเล่าให้เห็นภาพก่อนว่า เงินจะมีค่าต่อเมื่อเทียบกับอะไรสักอย่าง เช่น
– น้ำเปล่า 1 ขวด มีค่า 7 บาท
– กาแฟ 1 แก้ว มีค่า 55 บาท เป็นต้น
แต่ Forex เป็นการเทียบมูลค่าระหว่าง เงิน กับ เงินของแต่ละสกุล ยกตัวอย่างเช่น
– 1 EUR มีค่า 1.09 USD
– 1 USD มีค่า 110.23 JPY
– 1 USD มีค่า 36.05 THB
อธิบายต่ออีกนิด ถ้าสมมุติวันนี้คุณลงทุนด้วยจำนวนเงิน 36,050 บาท แสดงว่าคุณมีเงินลงทุนที่เป็นสกุล USD อยู่ 1,000 USD ( ไม่งงนะ เพราะ 36.05 x 1,000 = 36,050 ) สมมุติต่ออีกหน่อย ถ้าอีก 5 วันผ่านไป 1 USD = 37.50 จะเกิดอะไรขึ้น ?

 

กำไร ยังไง ?

มาดูกัน! คุณเริ่มลงทุนเมื่อค่าเงินบาท 36.05  / 1 USD  (1 ดอลลาร์สหรัฐ)  แต่ผ่านไป 5 วัน ค่าเงินบาทกลับอ่อนตัว ทำให้มูลค่าเมื่อเทียบกับ USD สูงขึ้นเป็น 37.50 ลองมาคำนวนกำไรกันนะครับ
วันเริ่มต้นลงทุน 1 USD มีค่า 36.05 บาท  1 USD มีค่า 36.05 บาท 5 วันผ่านไป 1 USD มีค่า 37.50 บาท ตลอด 5 วันนี้มีส่วนต่างเกิดขึ้นสำหรับเงินบาท คือ เพิ่มขึ้นจากเดิม 1.45 บาท ต่อ 1 USD และจำนวนเงินที่คุณลงทุนคือ 1,000 USD  1,000 x 1.45 = 1,450 ฉะนั้นตลอด 5 วันที่คุณลงทุน คุณจะมีกำไร 1,450 บาท ประมาณนี้! คุณสามารถเปิดรับที่จะเรียนรู้และสร้างโอกาสฐานะการเงินที่มั่งคั่งได้ทุก ๆ ที่ด้วย  Forex