การเข้าใช้งาน PuTTY

  • PuTTY เป็น โปรแกรม Telnet เอาไว้เชื่อมต่อข้อมูล ส่งชุดคำสั่งแบบ Command Line จากเครื่องลูก Client เพื่อที่จะเข้าไปจัดการในเครื่องแม่ Server
    สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.putty.org/

  • เมื่อเปิดโปรแกรม PuTTY ที่โหลดมา

  • กรอกชื่อ Host Name หรือ IP address ของเครื่องที่จะเข้าใช้งาน

  • ทำการ login user root เพื่อเข้าจัดการ