การใช้งาน Remote Desktop Connection

  • Windows 7 คลิกที่ Start Menu มุมซ้ายล่าง > All Program > Accessories > Remote Desktop Connection

rdp_1

  • Windows 8.1 และ Windows 10 พิมพ์ในช่องค้นหาว่า “Remote” โดยไม่มีฟันหนูคู่ และเลือก “Remote Desktop Connection

  • จะพบกับหน้าต่างใหม่ดังนี้ ให้เราคลิกเลือกที่ “Show Option” จะปรากฏหน้าต่างเหมือนรูปในหน้าถัดไป

rdp_2

  • ให้ใส่ข้อมูลในช่องต่างๆ ดังนี้

– ให้ใส่ IP Address ในช่อง Computer name เช่น 43.254.133.xxx

– ให้ใส่ Username ในช่อง User name เช่น Administrator จากนั้นคลิก Connect

rdp_3

  • ให้ใส่ Password ที่ได้รับจาก Email ลงบนช่อง Password และคลิก OK ดังภาพ

rdp_4

  • ให้ติ๊กถูกที่ “Don’t ask me again for connection to this computer” และคลิก Yes ดังภาพ

rdp_5

  • เมื่อพบหน้าจอดังภาพ สามารถใช้งาน VPS ได้เสมือนอยู่หน้าจอ Server จริง เป็นอันเสร็จสิ้น

rdp_7